2009-06-12 08:50

Dags för Förbundsmöte

Under söndagen den 14: e juni hålls Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte. Det 28:e verksamhetsåret har precis avslutats.

Förbundsmötet hålls i Solna och startar klockan 12:15.

 

Vid Förbundsmötet för två år sedan valdes Lars-Gunnar Tjärnquist till ordförande och han omvaldes ifjol. Valberedningen föreslår nu Lars-Gunnar för ett tredje år som ordförande.

Valberedningen föreslår också omval av ledamöterna Martin Wolmhed, Magnus Nilsson och Stefan Johansson.

Eftersom Herbert Marcher sent valde att hoppa av styrelsen, föreslår valberedningen en ledamot till ett fyllnadsval på ett år i styrelsen. Valberedningens förslag är Thomas Engholm.

Tomas är 54 år och bor i Stockholm. Född och uppväxt i Småland där han var aktiv i många idrotter. Han är i sin dagliga gärning departementsråd och arbetar som kommunikationschef på näringsdepartementet. Tomas har tidigare under många år arbetat inom kommunal förvaltning bland annat som kultur- och fritidschef. Under några år drev han en egen verksamhet som främst sysslade med organisationsutveckling och marknads- och varumärkesfrågor. Han är ordförande i Högalids IF sedan fem år tillbaka samt sitter i RIG IBF styrelse. 

Förutom att lägga det gångna verksamhetsåret till handlingarna och göra aktuella val föreligger en motion till mötet, och den handlar om att styrelsens ordförande ska väljas för en tvåårsperiod istället för en ettårsperiod.

Dessutom kommer det under årsmötet att tas beslut om den nya verksamhetsinriktningen. 

Läs allt om Förbundsmötet på denna sida.

Ladda ner
verksamhetsberättelsen
för 2008/09

(PDF-fil)
 
Verksamhetsberättelsen, och tidigare verksamhetsberättelser, finns också lagrade i dokumentbanken.


Författare: Jonas Gustavsson