2009-06-25 13:11

Årsavgiften för 2009 på väg ut

Under denna vecka skickar Svenska Innebandyförbundet ut faktura och information om årsavgiften för 2009 till samtliga medlemsföreningar.

Information om vad årsavgiften är och vad som ingår i stora drag:

- Samtliga föreningar som är medlemmar i Svenska innebandyförbundet ska betala en medlemsavgift (årsavgift) för att få delta i verksamhet inom Svenska Innebandyförbundet och dess distrikt regi.
 
- Medlemskapet ger föreningen möjlighet för föreningen att söka olika former av kommunala och statliga bidrag till exempel lok-stöd.
 
- Föreningen omfattas av RF:s grundförsäkring. Läs mer på RF.se.
 
- Årsavgiften gäller per kalenderår.