2008-06-23 11:00

Protokoll från styrelsens första möte

Nu har vi publicerat protokollet från Förbundsstyrelsens konstituerande möte.

Protokollet finns i PDF-format i Dokumentbanken