2008-06-17 14:11

Ny regel från IFF gällande testspel

Internationella Innebandyförbundet (IFF) har beslutat om att ge möjlighet för spelare att testspela. Här berättar vi närmare om vad detta innebär.

 
Definition, "Internationell Turnering":
Turnering där minst två lag från två olika länders högstaligor deltar.
 
 


 
Spelare kommer i Internationell Turnering ha möjlighet att testspela i en annan klubb än den klubb spelaren är kontrakterad för under försäsongen.

Spelaren behöver fylla i formuläret Temporary play transfer form där spelaren och klubben som spelaren tillhör  i överenskommelse tillåter testspel i en annan klubb. Nationsförbundet i fråga informerar IFF att spelaren kommer att spela för en annan klubb i en specifik turnering.

Spelaren kan endast testspela i två turneringar under testperioden och spelaren måste ha kontrakt för att få kunna testspela. IFF kommer att koordinera testövergången och en administrativ avgift på 50 CHF kommer att tas ut.

Försäsongsövergångsperioden för ovan nämnda testspel är 1 juli till 31 augusti, exkluderat lagen som deltar i Euro Floorball Cup. Detta startar redan i år, 1 juli 2008.

Dessutom har IFF uppdaterat ”International Transfer Form”. Båda dessa dokument (Temporary play transfer + International Transfer Form) finns under www.floorball.org, under fliken Transfers.