2008-06-02 14:53

Kartläggning av träningstider

Riksidrottsförbundet presenterade i förra veckan en grundläggande undersökning av träningstider i de stora lagsporterna. Här har vi tittat närmare på innebandyns siffror i rapporten.
Studien inleddes under hösten 2005 och man har koncentrerat sig på lagsporterna bandy, basket, fotboll, handboll, innebandy, ishockey och volleyboll.

Man har klassat måndag-torsdag 17-20, fredag 17-19, lördag 11-17, söndag 11-20 som ”bättre tider”.

Totalt sett slår rapporten fast att mönster genomgående pekar på att barn- och ungdomsverksamheten prioriteras i fördelningen av träningstider. Man kan inte säga att någon grupp av vare sig pojkar eller flickor skulle vara särskilt förfördelade.

– Det är naturligtvis positivt att undersökningen visar en jämställd fördelning av träningstider inom de idrottsföreningarna som studerats. Det kan betyda att kommunernas och idrottens insatser för jämställdhet har gett resultat. Nu kommer vi gå vidare och även undersöka sju individuella idrotter för att få ännu bredare kunskap om hur det faktiskt ser ut säger RS-ledamoten Karin Redelius till rf.se.

För innebandyns del har 86 procent av flicklagen i undersökningen träningar på bättre tider. På pojksidan är andelen 80 procent.

Av damlagen ligger 87 procent av träningarna på bättre tider medan herrarnas siffra är 75 procent.
 

Läs rapporten i sin helhet
(PDF)


 
 
Bakom rapporten står följande personer:
Christian Augustsson, lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.
Göran Patriksson, professor i pedagogik och idrottsvetenskap vid Göteborgs/Karlstads
universitet.
Owe Stråhlman, lektor i idrottsvetenskap, Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet
Stefan Wagnsson, doktorand i pedagogik/idrottsvetenskap vid Karlstads universitet
 


Läs mer på våra
sidor om projektet
Stor blandning -
lika behandling


Författare: Klas Pettersson