2008-06-09 13:35

Innebandyns tv-tid mer än fördubblad

Svenska Innebandyförbundet summerar säsongen 2007/08. När det gäller rapporten om innebandyns utrymme i media kan det bland annat konstateras att sporten syntes i tv mer än dubbelt så många timmar som föregående säsong.

Svenska Innebandyförbundets utrymme i media bevakas av Sponsor Insight. Nu har den slutliga rapporten för 2007/08 kommit.

– Den här statistiken är viktig och vi följer utvecklingen med stort intresse varje år, säger Svenska Innebandyförbundets marknads- och informationschef Jonas Carlberg.


SSL:s intåg gjorde att innebandyn ökade sin tid i svensk tv med 123 procent. Foto: Bildbyrån.2007/08 var den första säsongen för innebandyns avtal med TV4. När det gäller den totala tiden i de svenska tv-kanalerna blev summan 148 timmar, vilket kan jämföras med 66,5 timmar föregående säsong.

Även när det gäller antalet inslag var ökningen stor: 221 stycken att jämföra med 131 föregående säsong.

Det totala antalet tv-tittare då det var innebandy i tv, var 55,6 miljoner, en ökning på över 10 miljoner jämfört med 2006/07.

– Det har varit ett medvetet strategiskt val att satsa på tv och dess stora genomslag eftersom vi vill öka allmänhetens intresse för innebandy, säger Jonas Carlberg.

– Den här stora ökningen innebär att det är många nya tittare som har fått upp ögonen för innebandy.

Mätningarna avser också innebandyns utrymme i tidningarna. Också här noteras ökningar, även om de är mer marginella.


Innebandy i media 2007/08

(jämfört med 2006/07)

Antal inslag i tv + 69 %
TV-tid   + 123%
Total tv-publik + 23%
Antal bilder i press + 7%
Bildutrymme i press + 3%
Räckvidd, bilder + 1%
Antal texter i press + 5%
Textutrymme i press + 6%
Räckvidd, texter +/-0%

 Källa: Sponsor Insight


Författare: Klas Pettersson