2010-07-26 12:23

Dags att betala årsavgift

Här påminner vi alla SIBF:s medlemsföreningar om årsavgiften som ska betalas senast den 31 augusti.

Information om årsavgiften
Samtliga innebandyföreningar ska betala en medlemsavgift (årsavgift) till Svenska Innebandyförbundet, årsavgiften är 1000 kr.

Medlemskapet ger föreningen möjlighet att delta i den verksamhet som finns inom svensk innebandy samt möjlighet att söka både kommunala och statliga bidrag t.ex. lok-stöd.

Betald årsavgift gör också att föreningen omfattas av RF:s grundförsäkring.

Årsavgiften gäller per kalenderår vilket innebär att denna betalning avser avgiften för 2010.
 


Foto: Bildbyrån.
 

Betalning
Betalningen, på 1000 kr, görs till Svenska Innebandyförbundets bankgiro 990-0580 eller plusgiro 236714-2. Ange ”2010-Ert föreningsnummer” som referens.

Betalningen ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast den 31 augusti 2010.

Vid utebliven betalning kan föreningen bli föremål för uteslutning.

Ytterligare information
Har Ni några frågor om årsavgiften eller betalningen av densamma kontakta Henrik Haraldsson, telefon 08-5229 1704 eller e-post henrik.haraldsson@innebandy.se.

OBS! Tidigare år har varje förening fått en faktura på årsavgiften, det kommer man inte att få i år. Ovanstående betalningsinstruktioner, som dessutom har skickats till alla föreningar, ersätter den faktura som skickats tidigare år.


Kontaktperson: Henrik Haraldsson