2010-07-15 20:32

Block 4-utbildningar i höst

Tre distrikt kommer att arrangera Block 4-utbildning för tränare under hösten.

Skåne
10-12 september i Landskrona

Dalarna
4-5 september i Falun

Stockholm
5-7 november på Bosön
 
 
Anmälan sker till respektive distriktsförbund.