2017-12-22 13:00

Svenska Innebandyförbundet angående DN:s artiklar

De senaste dagarna har DN granskat innebandyn och skrivit en rad artiklar där mycket kretsar kring en ”innebandyprofil i 50-årsåldern”. Här kommer länkarna till de artiklarna och också en redovisning från Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Göran Harnesk om vad som händer nu.

Göran Harnesk uppmanar alla att läsa DN:s granskning. Både där och i artikeln från Innebandymagazinet berättar han förbundets version om vad som hänt.

Här berättar han vad som händer nu:

- Som jag sagt till DN och till Innebandymagazinet så tar vi avstånd från alla sexuella trakasserier. Det är inte okej. Samtidigt gäller det att förtydliga att det här inte genomsyrar rörelsen. Vi har många ideella, förtroendevalda och anställda som lägger ner ett fantastiskt arbete. Vi vill få bort sådana händelser som beskrivs men det handlar inte om att hitta på en massa nya åtgärdsplaner utan att följa den strategi och det arbete vi faktiskt påbörjat och tro på det vi gör, säger Göran Harnesk och fortsätter:

- Vi har till den här säsongen tagit fram en jämställdhetsstrategi som bland annat innehåller utbildning. Det kan låta tråkigt men vi behöver sprida kunskap kring jämställdhet och skapa en förståelse för de jämställdhetsmål vi har. Sedan 2015 har vi en medarbetare på kansliet som ansvarar för att driva jämställdhetsfrågor och på det sättet ser till att de lever hos oss varje dag. Vi arbetar för att införa jämställdhetsintegrering i verksamheten och har med den när vi anställer ny personal. Vi arbetar även sedan ett år tillbaka med att ta fram hur vi vill att svensk innebandy ska agera och kommunicera.  

- Men för att skapa optimala förutsättningar för tjejer behöver vi också se över regler, strukturer, stadgar, policys och andra styrdokument hos oss och i föreningarna för att minska hindren för tjejers fortsatta deltagande.

Göran Harnesk berättar också om den forskning som Svenska Innebandyförbundet sätter igång som handlar om jämställdhet.

- Innebandyns kompetenscentrum ska genomföra en forskningsstudie om killar och tjejer som spelar innebandy idag har samma förutsättningar. Vi ska titta på förutsättningar, hur resurserna fördelas, tillgång till kompetenta ledare samt tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser. Det är områden som Riksidrottsförbundet satt upp för att vi ska kunna nå målet att ge alla lika möjligheter och villkor att utöva och leda.

Här är Dagens Nyheters artiklar:
https://www.dn.se/sport/innebandyprofil-fick-toppjobb-trots-olamplig-kontakt-med-unga/

https://www.dn.se/sport/det-finns-inget-som-ar-brottsligt/

https://www.dn.se/sport/fler-vittnesmal-om-trakasserier-och-maktmissbruk-inom-innebandyn/

https://www.dn.se/sport/innebandyforbundet-vi-arbetar-aktivt-med-jamstalldhet/


Författare: Sebastian Nurmi