2018-01-23 06:38

Svensk Innebandy satsar på två stora integrationsprojekt

Under förra året skapade Svensk Innebandys integrationssatsning ”Idrott – en väg till bättre integration” cirka 120 aktiviteter landet över. Nu har styrgruppen för satsningen bestämt att satsa på två större och djupare projekt där steg och utveckling noggrant ska dokumenteras som kan leda till två helt olika ”så kan vi göra” att applicera på andra orter i landet. Här presenteras det första.

Projekt 1Charlottesborg, Kristianstad
Uppdrag --> Starta upp innebandy från noll. Lyfta hela området genom att få in barnen i idrottsverksamhet

Anledningen till att projektet hamnade i Charlottesborg är att flera myndigheter i Skåne, särskilt i Kristianstad, tipsade om att det finns stora behov att få barnen att engagera sig i idrott. 

- Charlottesborg är ett så kallat utsatt område med i princip ingen annan idrott. Men Kristianstad kommun satsar på ungdomar, är positiva och det anses att det går att göra skillnad genom det planerade projektet, säger Bodil Långberg, strategiansvarig i integrationsfrågor på Svensk Innebandy.

I projektets lokala styrgrupp sitter Svensk Innebandy, Kristianstad kommuns fritidsförvaltning och socialtjänst, HSB, Willands IBK och Skåneidrotten. Två samordnare har anställts på 40 procent var.

- Willands IBK står för alla ledare och är väldigt engagerade i projektet. I framtiden är det föreningen som ska fortsätta verksamheten, säger Långberg.

Tanken är att genomföra träningar för barn 6-12 år en dag i veckan och för 17-19-åringar en dag i veckan. Ett HVB-hem (Hem för vård eller boende) är hittills kontaktat och engagerat och har tränat i december (14:e och 19:e). 

- Under januari åks det ut i skolorna för att informera och för att spela innebandy på gympalektionen. Träningarna drar alltså i gång någon gång i mitten eller slutet av januari, säger Långberg.

Medel för projekten (från Länsstyrelsen och Idrottsstiftelsen) räcker just nu till och med december 2018, men tanken är att det ska pågå 2019 ut. 

- Efter det har vi förhoppningsvis ett bra exempel som vi kan kopiera till andra delar av Sverige, säger Långberg.

I morgon presenteras det andra stora integrationsprojektet på innebandy.se.


Författare: Anton Rosenblad