2017-01-13 06:40

Det här kan man söka inom Idrottslyftet 2017


Foto: Per Wiklund

Nytt år och nya möjligheter att söka bidrag från Idrottslyftet. Fokus för perioden 2017 och de kommande åren kommer att vara på att skapa möjligheter till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ska utvecklas. 

Det ska vara en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor. Allt för att nå Idrottslyftets syfte och mål och ligga i linje med Svensk Idrotts strategi. 

Syftet med Idrottslyftet:
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.  

Målet för Idrottslyftet:
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år.  

Inriktningar som föreningar kan söka bidrag inom:

  • Föreningsutveckling: Utvecklingsprojekt i samverkan med SDF och/eller SISU. Ansökan måste göras i samverkan med föreningens distrikt- eller SISU-distrikt.
  • Ledarutbildning: Subventionering av våra egna utbildningar. Samma som 2016.
  • Kvinnor med ledaruppdrag: Nätverk på distriktsnivå. Ansökan gäller de personer som blivit antagna till respektives distrikts nätverk och görs i samverkan med distriktet. 

För att söka medel via Idrottslyftet behöver ni logga in på er IdrottOnline-sida. Där har själva ansökningsförfarandet bytt plats mot tidigare år och ligger nu under fliken Idrottsmedel. Även själva ansökningsförfarandet har setts över så att det ska bli mindre administration för föreningen. Det kan bli lite med arbete i början innan de nya rutinerna sitter.

Här hittar ni en manual för den nya ansökningsförfarandet.

Ansökan kommer att öppnas upp i början av vecka 3. 


Författare: Anton Rosenblad