2017-01-11 17:58

Dags att nominera till Svensk Innebandys Hall of Fame


Foto: Per Wiklund

Förbundsstyrelsen beslutade 2016 att inrätta Svensk Innebandys Hall of Fame för att hylla personer som gjort extraordinära insatser i den svenska innebandyhistorien.

Nomineringsprocessen till Hall of Fame 2017 är i gång och vem som helst kan nominera en person fram till och med 25 januari 2017. Gör din nominering här.

Svensk Innebandys Hall of Fame har inrättats för att vårda och bevara den svenska innebandyhistorien. Dit kan spelare, ledare, domare och övriga funktionärer inom Svensk Innebandy väljas in. Urvalet sker en gång om året och hur många och vilka som väljs fastslås av styrelsen.

– Det är viktigt att vi tar tillvara vår historia och är stolta över den. Därför känns Hall of Fame betydelsefullt. Det finns många inom innebandyn som utmärkt sig och dem vill vi hedra. Att komma med i Hall of Fame är och ska kännas speciellt, säger Svensk Innebandys ordförande Tomas Engholm.  

Premiäråret 2016 valdes sju personer ut:
Åsa Karlsson - spelare

Karolina Widar - spelare

Esa Karjalainen - spelare

Niklas Jihde - spelare

Karl-Heinz Seiler - förbundsdomare

András Czitrom - pionjär, var med och grundade Svensk Innebandy

Crister Gustafsson - pionjär, var med och grundade Svensk Innebandy 


Följande kriterier gäller för Hall of Fame:

Spelare
Spelskicklighet, sportslighet, stark karaktär och ledaregenskaper samt varit en förebild och bidragit till svensk innebandys utveckling – spelaren ska ha starka internationella erfarenheter. För nominering krävs att spelaren inte varit aktiv på elitnivå de tre senaste säsongerna. 

Ledare
Skicklig coach och/eller ledare som med sitt ledarskap, sportmanship och karaktär bidragit till organisationens, sin klubbs och svensk innebandys utveckling. Internationella erfarenheter är en styrka men krävs ej för att bli nominerad. Aktiv ledare i dag kan nomineras som kandidat. 

Domare

Skicklig funktionär som med stark karaktär och sportmanship varit en förebild inom domarskrået och bidragit till innebandyns utveckling. Domare ska ha internationella erfarenheter. För nominering krävs att domaren inte varit aktiv de tre senaste säsongerna.

Övriga funktionär 
Efter särskild behandling.