2016-01-27 12:34

Svensk Innebandy redo för Trygga möten


Foto: Scouterna

Under torsdagen medverkar flera representanter från Svensk Innebandy – som också är medarrangör – på en stor konferens om barns rätt till en trygg framtid.

På konferensen "Trygga Möten, Barns rätt till en trygg framtid - fri från kränkningar och övergrepp", kommer Svensk Innebandy att presentera Sven Innebandys Utvecklingsmodell med fokus på hur modellen kan stärka ett livslångt idrottande.

– Ett särskilt nedslag kommer att göras kring hur Storvreta IBK bedriver träningsverksamhet för barn med olika typer av funktionsnedsättningar som målgrupp, säger Kristoffer Berg, utvecklingskonsulent på Svensk Innebandy.

En bärande idé i SIU-modellen är att innebandyverksamheten ska utgå från att utveckla spelare som individer, där har alla olika förutsättningar. I det arbetet kommer tränarens ledarskap att vara helt avgörande.

– Ta till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i dagens idrott är det inte ovanligt att någon eller några spelare i laget har särskilda behov. Med välutbildade tränare finns förutsättningarna för att träningsverksamheten ska kunna organiseras på ett sätt som bättre kan stödja spelare med särskilda behov, säger Kristoffer Berg och fortsätter:

– I mångt och mycket handlar det här om lyhördhet inom ramen för innebandy som fritidsaktivitet, men också en kapacitet att ”bygga” en stark grupp som klarar av att ta hänsyn till varandras olikheter. Föreningar som får de här bitarna på plats tror vi på ett bra sätt kan bidra till ett livslångt idrottande.

Vad gör ni av kunskapen efter mötet?
– För Svensk Innebandys del ser vi konferensen som ett bra tillfälle att få presentera vår utvecklingsmodell, men också tillfälle att bygga nätverk med andra organisationer och kommuner kring frågeställningar som handlar om att skapa trygga idrottsmiljöer där individens behov tillgodoses.

Konferensen arrangeras av Scouterna i samverkan med Svensk Innebandy, KFUM Sverige och Friends med stöd av Allmäna Arvsfonden och Skandia/Idéer för livet.


Författare: Anton Rosenblad