2016-01-27 16:16

Mattias Carlgren stängs av en match


Mattias Carlgren missar matchen mot Gävle. Foto: Per Wiklund

Faluns back Mattias Carlgren stängs av en match efter att ha uttalat sig mot domarna efter SSL-matchen den 10 januari.

Det var i matchen mot Växjö som Carlgren efter slutsignalen ska ha uttalat sig på ett sådant sätt mot domarparet att de gjorde en anmälan för otillbörigt uppträdande.

Så här skriver Juridiska nämnden (JN) i sitt beslut: "Gällande straffvärdet anser JN att kommentarerna förvisso är av ringa art men att det skall betraktas som en försvårande omständighet att Mattias Carlgren uppträder otillbörigt efter matchens slut och i samband med avtackning. JN noterar därutöver att Mattias Carlgren återfallit i samma typ av förseelse då han under föregående säsong varit föremål för avstängningsbeslut (jfr JN 14/15-36), vilket skall betraktas som en ytterligare försvårande omständighet."

Carlgren är avstängd 27-28 januari, vilket innebär en matchs avstängning (mot Gävle under onsdagskvällen).

Läs hela beslutet från Juridiska nämnden här.


Författare: Anton Rosenblad