2016-01-14 16:30

Föreslå ändringar till nya Regelboken


Foto: Per Wiklund

Nu kan man föreslå förändringar till den nya Regelhandboken 2018-2022.

Klicka på denna länk, så kommer du till ett formulär där du fyller i ditt förslag.

Du måste hänvisa till Regelhandboken när du lämnar ditt förslag. Det gäller såväl förändringar av befintlig regel som en helt ny regel.

Vem som helst kan föreslå en förändring. Senast 2016-01-31 måste du lämna ditt förslag.

Svenska Innebandyförbundet beslutar sedan vilka förslag som Sverige föreslår till Internationella Innebandyförbundet (IFF).

IFF beslutar därefter om någon regel ska testas i något land innan beslut tas om ikraftträdande. Till exempel testade Finland att tillåta fotpassning innan det blev en regelförändring. Klicka här (pdf) för att läsa mer om tidplanen för hur en ny regel/regelförändring kommer till.