2014-01-24 17:00

Status kring IDA-problematiken

Svensk Innebandy har den senaste tiden drabbats av kraftiga störningar i vårt rapporteringssystem IDA (Innebandyns Dagliga Administrationssystem). Detta är helt oacceptabelt och inget vi tar lätt på.

Vi har påtalat detta för det företag som ansvarar för driften av IDA och de har naturligtvis prioriterat detta helt. För att komma till rätta med problemet valde vi att stänga ner systemet under onsdagen så att samtliga befintliga resurser skulle kunna fokusera fullt ut.

Det har konstaterats att det inte är servrarna i sig som är problemet. IT-experterna, som granskat systemet, har identifierat ett antal flaskhalsar. Det handlar om kommunikationen mellan IDA och vårt publiceringsverktyg. Dessa flaskhalsar är nu åtgärdade genom att driftmiljön optimerats och vissa tjänster skyddats ytterligare. Experterna gör nu allt vad de kan för att förra helgens problem inte ska uppstå igen.

Till säsongen 2014/15 kommer Svensk Innebandy byta ut IDA mot ett nytt nationellt administrationssystem som heter iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem).

Systembytet görs för att kunna möta de krav och önskemål på ett modernt system som bland annat föreningar, domare och förbund efterfrågar. IDA:s struktur och programkod begränsar den utvecklingen.

Grunden till iBIS kommer från Svensk Fotbolls Informationssystem, FOGIS, och är ett beprövat system som används av Svensk Fotboll sedan en tid tillbaka.

iBIS innehåller många bra funktioner och lösningar som kommer att underlätta administrationen för föreningar, domare och förbund. Bland annat kommer licensieringen och spelarövergångarna ske digitalt mellan föreningarna, allt kopplat till en direktbetalning via Internetbanken.

Under våren 2014 kommer vi att informera mer om iBIS samt genomföra utbildningar för föreningarna. Dessutom kommer en testmiljö läggas ut så att alla ledare och föreningar kan bekanta sig med det nya systemet.

Trevlig helg!

Göran Harnesk
Generalsekreterare Svensk Innebandy