2013-01-31 10:10

Torsdag sista dag för övergångar

Sista datum för övergångar är 31 januari, och senast då måste kompletta övergångshandlingar vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda för spelare som ska byta klubb.Torsdag 31 januari är sista dagen att inkomma med övergångshandlingar. Foto: Daniel Karlsson.


Att tänka på angående övergångsblanketten är att en övergång registreras först när en komplett handling är Svenska Innebandyförbundet tillhanda. Några kompletteringar efter 31 januari går inte att göra.

Den vanligaste uppgiften som saknas på en övergångshandling är bifogad kopia på betalningskvittens.

B-licensspelare tillåts övergångar även efter 1 februari om föreningarna är överens. Dock får de inte delta i någon tävling administrerad av Svenska Innebandyförbundet eller i seriespel administrerat av SDF fram till 30 april.

Även för samarbetsavtalen stänger övergångsfönstret på torsdag, så det gäller att tänka till var spelarna ska avsluta säsongen. 1 maj återgår spelarna till sin moderförening.


Kontaktperson:

Kundtjänst
08 – 514 274 00


Författare: Oskar Hansson