Två nya gymnasier NIU-certifierade - Innebandy.se
2012-01-29 14:33

Två nya gymnasier NIU-certifierade

Under januari månad har Svenska Innebandyförbundet beslutat om tre ytterligare NIU-certifikat (nationellt godkända utbildningar) med start ht 2013.

Totalt har därmed 38 skolor blivit certifierade för NIU, vilket innebär ett fullt utbyggt system på ca 1500 platser över en 3-årsperiod.

De nya skolorna är Furuhedsskolan i Kalix samt Åva gymnasium i Täby. Det tredje nya certifikatet har tilldelats Celsiusskolan i Uppsala som fr.o.m. ht 2013 tilldelats ett utökat antal platser, från dagens 40 till totalt 60 över en 3-årsperiod.

Certifieringen är gjord utifrån de SF-gemensamma och SF-specifika kriterier som fastställts, samt utifrån den innebandylicensfördelning som landets orter, distrikt och regioner uppvisar.

Under 2012 – då erfarenheter erhållits från fler ansöknings-/antagningstillfällen - kommer SIBF att påbörja ett fortlöpande analysarbete som ämnar se över om och hur dagens NIU-system kan optimeras.

För närmare och utförligare information om de olika formerna för innebandyutbildningar inom gymnasieskolan, se länken nedan: 
http://www.innebandy.se/sv/SIBF-info/Utveckling/Innebandygymnasier/


Kontaktperson: Joakim Lindström