Händelserna i Ängelholm - Innebandy.se
2012-01-13 12:00

Händelserna i Ängelholm

Det har i medierna framkommit att ett dokument som innehåller kränkande text har använts av ledare i en innebandyförening. Detta strider helt emot de värderingar som präglar Svensk Innebandy.

Svenska Innebandyförbundet tar helt avstånd från det inträffade som skadar förtroendet för det ledarskap som ska genomsyra svensk innebandy. Vi vet att aktuellt distriktsförbund har tagit tag i frågan och vi vill passa på att be de som känt sig kränkta om ursäkt för det inträffade.

Vi kommer att lyfta frågan vid kommande ledarträffar.


Göran Harnesk

Generalsekreterare, Svenska Innebandyförbundet

Lars-Gunnar Tjärnquist
Ordförande, Svenska Innebandyförbundet


Läs SIBF:s policy mot sexuella trakasserier