2011-01-26 12:50

Sista veckan för övergångar

Den här veckan, med måndagen den 31 januari som sista datum, är det sista veckan att göra spelarövergångar.

Senast sista datum, som alltså är 31 januari, måste kompletta övergångshandlingar vara Svenska Innebandyförbundet till handa för spelare som ska byta klubb.

– Januari är en väldigt intensiv månad vad gällande övergångar och många kommer i sista minuten med önskan om att byta förening. Ju tidigare man kommer in med handlingar desto snabbare går de att behandla och desto mer underlättar det arbetsbelastningen för oss. Att tänka på i år är att den 31 januari är en måndag, så det bästa är att se till att vi har handlingarna innan helgen, säger tävlingskonsulenten Jane Stenius.

Att tänka på angående övergångsblanketten är att en övergång blir klar först när en komplett handling är Svenska Innebandyförbundet till handa. Betalning måste också vara SIBF till handa den 31 januari. Några kompletteringar efter 31 januari går inte att göra.

Den vanligaste uppgiften som saknas på en övergångshandling är bifogad kopia på betalningskvittens, så glöm inte den!

Information om övergångar
Information om samarbetsavtal

Övergång
Blankett exempel (med siffror)
Förklaring siffror
Blankett


Författare: Jonas Gustavsson