2010-01-12 08:10

Var i tid med övergångarna

Januari är en intensiv månad för övergångar i innebandysverige, och Svenska Innebandyförbundet uppmanar föreningar att vara ute i god tid med sina övergångshandlingar.

Sista datum för övergångar är 31 januari, och senast då måste kompletta övergångshandlingar vara Svenska Innebandyförbundet till handa.

– Januari är en väldigt intensiv månad vad gällande övergångar och många kommer i sista minuten med önskan om att byta förening. Ju tidigare man kommer in med handlingar desto snabbare går de att behandla och desto mer underlättar det arbetsbelastningen för oss, säger tävlingskonsulenten Jane Stenius.

Att tänka på angående övergångsblanketten är att en övergång blir klar först när en komplett handling är Svenska Innebandyförbundet till handa. Några kompletteringar efter 31 januari går inte att göra.

Den vanligaste uppgiften som saknas på en övergångshandling är bifogad kopia på betalningskvittens, så glöm inte den.

Det kommer att finnas ett extra tillfälle att ställa frågor kring övergångar i januari. Under kvällen 28 januari kommer tävlingsavdelningen på SIBF att ha uppesittarkväll då telefonväxeln är öppen mellan 17:00 och 21:00. Då finns tillfälle att ringa och få svar angående frågor kring övergångar.

– Då går det jättebra att ringa, och då är det fullt fokus på övergångar, säger Stenius.

Som vanligt går det att ringa till Svenska Innebandyförbundet under hela januari för att få svar på frågor.

– Det är många som ringer på fredagar när det är som mest hektiskt. Ringer man tidigare i veckan är chansen större att man får snabba svar och risken för kötid är mindre, hälsar Jane Stenius.

Övergång - info
Övergångsblankett


Författare: Jonas Gustavsson