Utbildning innebär mindre toppning - Innebandy.se
2010-01-05 10:16

Utbildning innebär mindre toppning

Enligt en uppsats gjord på Umeå Universitet visar det sig att ledarutbildningar för barn- och ungdomstränare ger tydligt resultat på en punkt: toppningen i matcher.

Två studenter på Idrottsvetenskapliga programmet på Umeå Universitet har, på Svenska Innebandyförbundets initiativ, undersökt om innebandyns ledarutbildningar för barn- och ungdomstränare leder till det ledarskap som SIBF:s riktlinjer vill att ledarskapet vad gällande barn ska sträva mot. I dokumentet Innebandyn Vill finns bland annat riktlinjer för hur ledare inom innebandyn ska arbeta.

Det är första steget i Svenska Innebandyförbundets barn- och ungdomstränarutbildning, BUL 1, står i fokus i undersökningen.

Syftet med studien har varit att se om ledare som gått BUL 1 har ett annorlunda ledarskap jämfört med dem som inte gått utbildningen. I undersökningen har åtta ledare intervjuats, fyra ledare som gått utbildningen BUL 1 och fyra som inte gjort det.

Undersökningen gick in på fem huvudområden: Barn och ungdomars utveckling, Matchning, Föreningsutveckling, God barnidrott samt Utbildning.

 
 
Enligt en studie så tar ledare som gått utbildningen BUL1 tydligare avstånd från toppningar. Foto: Lars Hjalmarsson.


Utifrån studiens resultat så fanns det inga skillnader i fyra av fem kategorier, men däremot skiljer det sig alltså vad gällande matchning.

Ledarna som har gått BUL 1 tar tydligare avstånd från toppning och låter alla spela oavsett matchbild och matchsituation. Ledarna som inte har gått utbildningen säger sig vara emot toppning, men det visar sig ändå att de toppar laget i vissa specifika matchsituationer.

Att inte toppa laget är något som går in linje med ”Idrotten Vill”. Där förordas att barn- och ungdomsidrott ska präglas av lek och att resultat inte ska få speciellt mycket fokus.


Författare: Jonas Gustavsson