Ny webbplattform på gång - Innebandy.se
2010-01-29 14:05

Ny webbplattform på gång

Under hösten och vintern har innebandy.se och distriktens hemsidor haft problem, men nu pågår ett omfattande uppgraderingsarbete som ska vara klart till sommaren.

Trycket på innebandy.se och de närmare 30-talet undersajterna har ökat under den gångna säsongen, vilket också medfört problem, sega laddningstider och driftstörningar.

Antalet besökare som besöker sajterna i innebandynätverket är fler och stannar längre, men även administrationssystemet IDA – Innebandyns Dagliga Administrationssystem där förenings-, spelar- och matchinformation hanteras – har börjat användas mer frekvent (för tre år sedan loggade ungefär 500 användare in varje dag i snitt, ifjol ökade det till cirka 1 200 och i år har det ökat till cirka 2 000 om dagen). Webbplattformen har inte klarat av det ökade trycket på ett tillfredställande sätt.

Under den här säsongen har optimeringsarbete pågått på kontinuerlig basis för att hålla sajterna flytande, men under våren och sommaren kommer den stora optimeringen att genomföras då hela webben flyttas över till en ny webbplattform.

I och med att Svenska Innebandyförbundet och i stort sett alla distrikt ligger på samma webbplattform är plattformen komplex och hanterar stora mängder data. Att flytta all struktur och information – i kombination med att allt ska anpassas till den uppgraderade webbplattformen – är en process som inte är gjord på en gång, utan kräver både för- och efterarbete för att fungera så smärtfritt som möjligt. 

I och med en uppgradering av webbverktyget ska systemet, enligt it-leverantörerna, klara större påfrestningar.

De inledande testerna på hur webbplattformen ska uppgraderas har utförts och är positiva. Parallellt med arbetet att uppgradera webbplattformen pågår fortsatt optimering för att hålla den nuvarande webbplattformen flytande.

Författare: Jonas Gustavsson