2010-01-07 12:59

Kommenteringsfunktion tas bort

På grund av att kommentarer i samband med nyhetsartiklar på innebandy.se inte följt uppförandekoden har beslut tagits om att ta bort kommenteringsfunktionen. 

Möjligheten att kommentera nyheter på innebandy.se introducerades i september 2008 men efter ett antal diskussioner och kommentarer som inte har följt uppförandekoden under den senare delen av hösten 2009 plockas möjligheten att kommentera nyheter bort.

Beslutet är taget av förbundsstyrelsen.

– Skälet till att det tas bort är inte ett ointresse av dialog med innebandyintresserade, utan det finns ett intresse att ha öppet samspel med de som har ett engagemang och tillhör innebandyfamiljen. Frågan är bara hur vi ska göra det, säger Lars-Gunnar Tjärnquist, ordförande Svenska Innebandyförbundet.

– Det trista är att kommenteringsmöjligheten har missbrukats av vissa individer. Vi har önskat diskussioner kring svensk innebandy och dess uppbyggnad och utveckling, men det har varit personangrepp och kampanjer mot enskilda spelare och lag. Vi har ett ansvar att inte ge utrymme för sådana påhopp.

Kommenteringsfunktionen tas alltså bort, men kan återkomma i en annan form i framtiden. Kommunikationsvägarna till allmänheten ska inte klippas av för alltid.

– Vi tar bort detta tills vi har hittat bättre och lämpligare vägar att behålla kommunikationen och dialogen som är viktig för oss. Vi måste hitta lösningar som exkluderar smutskastning av företeelser, för det vill vi inte ha. Vi har ett ansvar för det material som finns på innebandy.se, säger Tjärnquist.

– Steget vi tar ska inte uppfattas som ett steg bakåt, för vi stänger inte dörrar som vi aldrig kommer att öppna, utan vi säkerställer det budskap vi sänder ut. Vi tittar på andra och nya kommunikationsvägar, bland annat på hur vi ska kunna använda de nya sociala nätverken.


Författare: Jonas Gustavsson