2009-01-29 10:48

Information om övergångar

Eftersom sista datum för övergångar är 31 januari går vi här igenom vad som gäller.

Betalning skall finnas på SIBF:s konto senast fredag (2009-01-30) och korrekta övergångshandlingar skall vara inkomna till SIBF:s kansli senast 23.59 lördag 2009-01-31.

Korrekta övergångshandlingar innebär korrekt ifyllda uppgifter med nödvändiga underskrifter samt kopia på betalningskvittens.

Läs mer om övergångar