Viktiga frågor diskuteras - Innebandy.se
2008-01-24 11:12

Viktiga frågor diskuteras

I helgen hålls Tävlingskonferensen i Uppsala. Det är ett viktigt forum för innebandy-Sveriges tävlingsrepresentanter, där distriktsförbunden träffas. Svenska Innebandyförbundets nye tävlingschef Anwar Samuelsson ger sina tankar inför konferensen.

– Tävlingskonferensen i Uppsala är ett mycket viktigt led i allmänhet, men för våra utredningar i synnerhet, säger Anwar Samuelsson som är ny tävlingschef på Svenska Innebandyförbundets kansli.

Anwar syftar då på övergångsutredningen och serieutredningen som just nu pågår.

– Utredningarna belyser viktiga frågor och väcker alltid debatt. Min önskan är att alla ska se till innebandyns framtid i första hand och till sitt eget lilla område i andra hand. En seriös, konstruktiv debatt med flera hänsynstaganden är det som kännetecknat utredningarnas arbete. Låt oss fortsätta i den andan, säger Samuelsson.

Förutom utredningarna står regeltester samt diskussion kring framtida junior- och ungdomsturneringar på programmet.

Läs mer om Tävlingskonferensen


Författare: Klas Pettersson