2008-01-02 10:04

Innebandyn utvecklar det svenska språket

Det svenska Språkrådet ger råd i språkfrågor och följer språkens utveckling i Sverige. De ger årligen ut en nyordlista med ord som har ökat i användning eller varit aktuella under året. I 2007 års nyordlista finns det innebandyrelaterade ordet ”zorra” med.

Språkrådet ger råd i språkfrågor och följer språkens utveckling i Sverige.

Språkrådet skapar årligen en nyordslista. Orden i Språkrådets nyordslistor är inte alltid helt nya, men de har ökat i användning eller varit aktuella under året. I deras Nyordslista för 2007 finns följande innebandyrelaterat ord med:

zorra:
(i innebandy) balansera bollen på klubban under vridningar och vändningar med klubban (lika skickligt som mästerfäktaren Zorro).

Språkrådets nyordlista 2007.


Författare: Johan Norberg