2006-01-18 14:35

Packalén säger upp sitt kontrakt

Under onsdagen sade IBF Faluns tränare Mika Packalén upp kontraktet med klubben.

– Klubbens styrelse har vetat om min uppsägning sedan i slutet av september 2005. Då båda parter har sex månaders uppsägningstid sträcker sig mitt nuvarande kontrakt med IBF Falun till och med den pågående säsongen.

– Den enkla anledningen är att jag och min fru får vår andra dotter i mitten av maj. Vi har i och för sig nu hittat ett boende i Falun som vi tror passar familjen bra och tanken är att alla flyttar upp i juni. Min fru har ett "friår" från sitt arbete genom föräldraledighet. Jag vet inte hur vår familjesituation påverkas och förändras av ett andra barn.

Packalén fortsätter dock gärna i IBF Falun:
– Jag är positiv till en fortsättning i klubben, som huvudtränare eller något annat, om intresset och de rätta förutsättningarna finns.


Författare: Klas Pettersson