2006-01-31 11:44

Nya regeldirektiv

SIBF:s tävlingskommitté har beslutat om tre nya regeldirektiv som träder i kraft den 1 februari. Två av direktiven gäller klubbor och dessa direktiv har tagits fram för att göra det enklare för spelare och domare vad som gäller. Läs noga under varje rubrik för vilka serier som respektive direktiv gäller. 

Två av direktiven gäller som sagt klubbor;
ett avseende kombination mellan skaft och blad och ett gällande SP:s godkännande-märke.

Det tredje direktivet gäller uppgifterna för utvisnings-funktionär och detta gäller endast på elitserienivå.


 

Direktiv gällande klubba skaft/blad
Detta direktiv börjar gälla från och med den 1 februari 2006 och då endast i förbundsserierna (HE. DE, H1. D1 & H2). 
Från och med säsongen 2006/07 gäller detta direktiv i all serieverksamhet.

Den mest förekommande frågan från spelare och från domare angående klubbor har varit vilka blad skaft får man kombinera och vad som händer om det är en felaktig kombination.

Numera underlättas detta av att de flesta tillverkare har sitt namn på både skaft och blad.

För att göra det enklare för spelare och domare att veta vad som gäller har tävlingskommittén därför tagit fram följande direktiv angående kombination av skaft/blad.

Man får ej kombinera skaft och blad med olika märken såsom till exempel ett Exelskaft med ett Unihocblad.

Den enda kombinationen som är tillåten är den mellan Canadien och Christian då dessa anses tillhöra samma familj.

Fråga: Vad händer i de fall där spelare spelar med felaktig kombination exempelvis med en klubba som består av ett Exelskaft och Unihocblad?

Svar: Domaren ska då uppmana spelaren att byta skaft/blad så att klubban blir godkänd. Fortsätter spelaren trots påpekande från domaren spela med skaftet/bladet ska matchstraff 2 utdömas för spel med icke godkänd klubba (skaft/blad). Detta enligt regelhandboken kapitel 6 utvisningar punkt 615. 7 (Regeltolkning 2003 punkt 11.)

 

Ingen åverkan på blad förutom hookning, dock max 3 centimeter, är tillåten. Vidare får ej åverkan på bladet göras såsom nedslipning, hål, målning eller annat som ändrar bladets originalskick. Detta anses vara åtgärdbar utrustning vilket innebär att domarna ska uppmana spelarna att byta klubba.

Ingen åverkan på skaft förutom förkortning är tillåten. I dessa fall kapar man uppifrån knoppen sett. Ej sett från bladet då avståndet till grepplinjen då blir felaktig.
Dock finns idag sortiment som är anpassat för de flesta spelare, vilket är att föredra.

 

Direktiv gällande SP:s godkännandemärke
Detta direktiv börjar gälla från och med den 1 februari 2006 och då endast i förbundsserierna (HE. DE, H1. D1 & H2).
Från och med säsongen 2006/07 gäller detta direktiv i all serieverksamhet.

Efter att ha fått många frågor på godkännandemärket på klubbor har tävlingskommittén tagit fram följande direktiv angående detta.

Godkännandemärke från SP ska finnas på alla klubbor.

Fråga: Vad händer i de fall där inte SP:s godkännandemärke finns på klubban?

Svar: Domaren ska då uppmana spelaren att byta klubba till en godkänd. Fortsätter spelaren trots påpekande från domaren spela med klubba som saknar godkännandemärke ska matchstraff 1 utdömas för spel med icke godkänd klubba (skaft/blad). Detta enligt regelhandboken kapitel 6 utvisningar punkt 613. (Regeltolkning 2003 punkt 11.)

 

Ingen åverkan på blad förutom hookning, dock max 3 centimeter, är tillåten. Vidare får ej åverkan på bladet göras såsom nedslipning, hål, målning eller annat som ändrar bladets originalskick. Detta anses vara åtgärdbar utrustning vilket innebär att domarna ska uppmana spelarna att byta klubba.

Ingen åverkan på skaft förutom förkortning är tillåten. I dessa fall kapar man uppifrån knoppen sett. Ej sett från bladet då avståndet till grepplinjen då blir felaktig.
Dock finns idag sortiment som är anpassat för de flesta spelare, vilket är att föredra.

 

Direktiv gällande funktionär vid utvisning
Detta direktiv börjar gälla från och med den 1 februari 2006 och då endast i damernas och herrarnas elitserie (inkl. fortsättningsserierna Superelit och Allsvenskan på damsidan samt SM-slutspel för damer och herrar).

Tävlingskommittén har under den innevarande säsongen uppmärksammat vissa problem i samband med att utvisade spelare kommer in för tidigt på planen.
För att underlätta detta så har tävlingskommittén tagit fram följande direktiv.

Vid utvisning ska funktionär från sekretariatet ge klartecken innan den utvisade spelaren får kliva in på planen.

Klartecken ges genom att funktionärens hand hålls på den utvisade spelarens axel under de 10 sista sekunderna av utvisningstiden. Då utvisningstiden tar slut släpper funktionären greppet om axeln och spelaren får kliva in på planen. Funktionär och spelare står under de sista 10 sekunderna framme vid sargen.

Bortalaget har rätt att ha en observatör i sekretariatet. Observera att detta inte är någon nyhet utan endast ett förtydligande då viss osäkerhet rått runt frågeställningen.


 


Kontaktperson: Daniel Holm