2015-02-23 12:06

Ta chansen att utbilda dig på brun nivå


Nu finns chansen att utbilda sig på brun nivå i Svensk Innebandys utvecklingsmodell. Foto: Per Wiklund

Stockholms IBF erbjuder nu en tvådagarsutbildning på brun nivå i Svensk Innebandys utvecklingsmodell. Utbildningen riktar sig till dem som vill ha mycket praktik.

Utbildningen på brun nivå är anpassad till den största delen av Svensk Innebandy, nämligen breddidrotten. Mycket av tränarens jobb på brun nivå handlar om att finna och behålla spelarnas motivation och intresse och därigenom skapa en inspirerande, variationsrik plattform för spelare att befinna sig i. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom samtliga områden i Svenssonmodellen. Utbildningen riktar sig till dig som gärna vill ha mycket praktik, du eftersöker övningar kopplade till träning snarare än hur spelarna lär sig saker och den vetenskapliga bakgrunden till detta.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller utvalda delar från Människan, Atleten, Innebandyspelaren, Målvakten och Spelsystemet.

Förkunskapskrav:
Genomförd grundutbildning, GU, för junior- & seniortränare
Kursdatum:
9-10/5 2015
Kursplats: Bosöns IFHS, Lidingö
Kursomfattning: 18 kurstimmar. Lördag 09.00 – söndag 16.00
Kursinstruktör: Joakim Nordström Ribbing
Kursavgift: 6 000 SEK inkl. kursmaterial, kost & logi (del i dubbelrum) för lördag till söndag. Kostnaden subventioneras med 70% via idrottslyftet, förutsatt att föreningen ansöker om det inom 60 dagar efter genomförd kurs.

Läs mer om utbildningen här.


Författare: Anton Rosenblad