Här är Tomas Erikssons valmanifest till RF - Innebandy.se
2015-02-26 10:15

Här är Tomas Erikssons valmanifest till RF


Tomas Eriksson har tre ämnen han vill fokusera på. Foto: Calle Ström

Jämställdhet, integration och modernisering är tre ledord för Tomas Eriksson. Här är hela hans valmanifest för att bli ordförande i Riksidrottsförbundet.

Tomas Erikssons valmanifest för att bli ordförande för Riksidrottsförbundet bygger på tre viktiga framtidsmål:

• Jämställdhet
– Flickor och pojkar ska behandlas på samma sätt och få samma resurser – då blir vi fler och mer jämställda
– Vi ska fördela resurser efter jämställdhet
– Fokusera på att få in lika andel män/kvinnor i samtliga styrelser i SF/SDF 

• Integration
– Svensk idrott ska ta större och tydligare samhällsansvar
– Två miljoner människor i Sverige har utländsk bakgrund – fler ska in som medlemmar i svensk idrott
– Fördela resurser efter mångkulturell parameter

• Modernisering
– RF och SISU ska slås ihop vilket ger större resurser till medlemsorganisationerna
– Vi behöver stadgar som lever i nuet 
– Öka digitalisering med satsning på sociala medier – vi ska synas och verka där barn & ungdomar finns

Hela valmanifestet kan du läsa här.

Följ Tomas Eriksson på twitter: @tomaseriksson22


Författare: Anton Rosenblad