2013-02-12 12:34

SIBF:s förvaltningsråd stöttar föreningarna

Sedan två år tillbaka arbetar Svenska Innebandyförbundet hårt med att analysera och stötta klubbarnas arbete med att lyfta sin ekonomi och organisation genom ”Projekt elitutveckling”. Nytt sedan förra året är att ett förvaltningsråd instiftats för att hjälpa föreningarna.

- Under de här två åren har vi aktivt arbetat tillsammans med att stärka klubbarna när det gäller organisation kring upprättande av årsredovisningar, att följa idag gällande seriekrav, revision, upprättande av årsmöte och liknande uppgifter. Arbetet har mynnat ut i en ökad förståelse för dessa frågor, och lett till att Vi har också fått in fler ledare på positioner på de här områdena, säger Tomas Eriksson som leder Projekt elitutveckling.

Sedan förra året har Svenska Innebandyförbundet Förvaltningsrådet som leds av Tomas Eriksson och som också innehåller Åsa Hermansson (ekonom), Linda Noppa (jurist) och Anders Mörk (kundtjänst).


Förvaltningsrådet står till klubbarnas förfogande och har tre uppdrag:

1) Att analysera klubbarnas ekonomi och organisation, med syftet att se hur utvecklingen går, och finna de som är i aktivt behov av stöd.
2) Att hjälpa de föreningar som själva ber om hjälp att få ordning på organisationsbiten.
3) Att aktivt kontrollera de föreningar som inte ber om hjälp, och som idag inte uppfyller våra seriekrav.

När det gäller Svenska Superligan (SSL) delas klubbarna i den aktuella genomgången för 2011/12 upp i hur många klubbar som har det bra ställt, okej ställt och de som har det jobbigt. Och precis som ifjol är fördelningen ungefär 40 (bra), 40 (ok) och 20 (jobbigt).

- Många klubbar har förbättrat sig sedan vi startade kartläggningen. Det enda negativa som jag ser det är att två till tre klubbar, som hade det illa ställt förra året, har det ännu svårare nu, och här har klyftorna inom SSL ökat, konstaterar Tomas Eriksson och fortsätter:

- Av våra totalt 160 förbundsserieföreningar kan vi se att omkring 15 st är i akut behov av hjälp, där antingen organisationen är väldigt dålig och eller att ekonomin är väldigt dålig. Här försöker vi med dialog och föreningsbesök att lägga upp en handlingsplan med olika avstämningspunkter, i syfte att stötta.


Läs mer

Ekonomisk och organisatorisk analys av Förbundsserierna 2012-2013 (PDF)


Författare: Daniel Karlsson