2013-02-21 10:02

Innebandyn föremål för Skatterevision på bred front

Sedan några år tillbaka genomför Skatteverket en ganska ingående revision av alla elitidrotter, där innebandy är en av cirka sju som valts ut. Idag har redan drygt tiotalet klubbar fått skatterevision.

- Svenska Innebandyförbundet ser, tillsammans med Svensk Elitinnebandy, ett behov att stötta våra 160 förbundsserieföreningar i att kunna hantera en skatterevision. SIBF har samma syn som Skatteverket, att göra rätt redan från början, säger Tomas Eriksson, ordförande i SIBF:s Förvaltningsråd.

Eriksson ser att alla elitklubbar inom något år bör ha fått en skatterevision. Framförallt behöver klubbarna få hjälp och förståelse för tre huvudfrågor, menar han:

1. Hur går en skatterevision till?
2. Hur samverkar vi med Skatteverket?
3. Inom vilka områden bör vi verka för att få till stånd en förändring av Skatteverkets syn och idag gällande regler?

- De klubbar som idag har stor oordning i sina räkenskaper, cirka 15 av 160 klubbar, får det extra jobbigt när Skatteverket granskar dem. Det är därför vi inom ramen för Förvaltningsrådet stöttar just dessa klubbar, i syfte att höja lägstanivån inom organisation och ekonomi, påpekar Tomas Eriksson och fortsätter.

- Idag ser vi brister i kunskaper hos många klubbar. Exempelvis hur man hanterar barter mellan klubbar och sponsorer samt hur synen på hantering av olika typer av förmåner kan skilja.

- Jag är positivt överraskad av det goda gensvar som vi fått av Skatteverket för vårt arbete ”Föreningarnas ekonomi”. Men också för den respons vi får från berörda klubbar när vi tillsammans försöker förbättra innebandyns kunskap och hantering inom skatteområdet, avslutar Tomas Eriksson.

Här kan du läsa mer om hur en Skatterevision går till (PDF)


Se även:

SIBF:s förvaltningsråd stöttar föreningarna


Författare: Daniel Karlsson