2011-02-01 07:18

Innebandyn fortsatt stor

LOK-statistik från 2009 visar att innebandyn fortsatt är den näst största idrotten efter fotboll.

LOK, som står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, ska stödja ungdomsverksamheten i Sverige, och söks av föreningar för det antal deltagartillfällen man har för 7-20-åringar. I jämförelse med andra idrotter så är innebandyn fortsatt näst störst efter fotbollen.

Bland annat så har LOK-stöd sökts av innebandyföreningar i 262 av 290 kommuner, vilket visar på en fin spridning.

Noterbart är också att innebandyn är den enda idrotten av de tio största som inte tappat registrerade deltagartillfällen 2009. Medan nio av de tio största idrotterna backar så har innebandyn gått framåt.

Antal föreningar som beviljats LOK-stöd:

2009 - 747 IBF
2008 - 784 IBF
2007 - 778 IBF

Antal kommuner med IBF som söker LOK-stöd (det finns 290 kommuner i Sverige):

2009 - 262
2008 - 263
2007 - 264 

Antal deltagartillfällen fördelat på ålder och kön (2009):

Tot deltagartillfällen 5 298 342
Deltagartillfällen F 7-12 492 560
Deltagartillfällen F 13-16 672 033
Deltagartillfällen F 17-20 396 423
Deltagartillfällen P 7-12 1 536 611
Deltagartillfällen P 13-16 1 446 434
Deltagartillfällen P 17-20 743 237

 
Antal deltagartillfällen, top 10 SF 2007-2009:

2009 2008 2007
Fotboll 18 789 435 19 444 404 19 875 031
Innebandy 5 298 342 5 237 187 5 297 604
Ishockey 4 252 841 4 301 080 4 393 003
Ridsport 3 329 608 3 627 493 3 792 217
Handboll 3 020 402 3 141 812 3 205 202
Basket 2 755 313 2 862 021 2 977 813
Gymnastik 2 085 922 2 165 200 2 129 385
Simning 2 018 512 2 087 930 2 151 815
Tennis 1 656 022 1 690 587 1 682 742
Friidrott 1 655 922 1 712 204 1 717 956

Författare: Jonas Gustavsson