2010-02-23 12:15

Intervju med genomsnittsordföranden

Hur ser den genomsnittlige ordföranden ut i en svensk innebandyklubb? Vi har summerat en färsk enkät och ringat in honom (för det är en han) lite närmare. Här bjuder vi på en exklusiv intervju.

Nyligen skickade Svenska Innebandyförbundet ut en enkät till alla svenska innebandyklubbar som har sin ordförande registrerad i IDA (577 st). 304 svar har inkommit och här har vi redovisar vi svaren i form av en intervju med den genomsnittlige ordföranden.

 

I denna intervju visar vi hur svaren föll i SIBF:s enkät till landets föreningsordföranden. Bilden är efterredigerad. Foto: Bildbyrån.
Berätta lite kort om dig själv!
– Jag är en man på 43 år som på fritiden är ordförande i en innebandyklubb.
 
(Genomsnittsåldern i undersökningen är 42,8 år, 89 procent är män. Den äldsta ordföranden är 71 år och den yngsta är 19 år)

Hur många år har du varit aktiv i styrelsen i din förening?
– Tre år.
 
(34% har svarat 1-3 år, 30% har svarat 4-6 år, resterande del har varit aktiva i sju år eller mer)

Hur mycket tid lägger du på styrelsearbete?
– Det blir mellan en och fem timmar i veckan.
 
(49% har svarat 1-5 timmar/vecka, 31% har svarat 6-10 timmar/vecka, 12% har svarat 11-15 timmar/vecka, 8% har svarat 16 timmar eller mer/vecka)

Kan du beskriva din klubb?
– Det är en renodlad innebandyklubb. Vi har ungefär 140 licensierade spelare.
 
(27% är flersektionsföreningar och 73% är renodlade innebandyklubbar)

 


Diagrammen visar hur svaren föll på frågan "Vad är viktigast för att höja kvaliteten på verksamheten i din förening?". Man fick svara på ett alternativ i taget i Prio 1, Prio 2 och Prio 3.

 
 
Vad är viktigast för att utöka antalet spelare eller lag i din förening?
– I första hand att rekrytera nya ledare och tränare. Halltider för träning och matcher är också en viktig fråga.

Vid vilken ålder startar ni upp innebandyverksamhet för barn?
– Mellan sex och sju år.
 
(60,8% har svarat 6-7 år, 14,4% har svarat 8-9 år, 13,7% har svarat 3-5 år, 8,3% har svarat 14-20 år, 1,8% har svarat 10-11 år, 1,1% har svarat 12-13 år)


Krav från föräldrar
54 procent svarar att de inte upplever ökade krav från föräldrar, 46 procent svarar att de gör det. De ökade kraven från föräldrarna åskådliggörs i diagrammet här nedanför.
 
 
Många spelare slutar vid åldern 14-16 år. Vad kan din förening göra för att behålla fler spelare längre?
– Vi måste ha en bättre kvalitet på träningar och matcher och bättre utbildade tränare. Sedan måste vi bli bättre på att rekrytera tränare (som inte är föräldrar) till ungdomslag. Utökad breddverksamhet för de som inte vill satsa är också ett sätt att behålla spelarna längre.

Har ni goda relationer till inflytelserika personer där ni verkar (t ex företagsledare och politiker)?
– Ja.
 
(61,5% har svarat ja, 38,5% har svarat nej) 

Har innebandyn behov av att erbjuda andra spelformer än den traditionella 5 mot 5 på stor plan?
– Nej.
 
(61,5% har svarat nej, 38,5% har svarat ja. När det gäller alternativa spelformer föreslår över 80% spel tre mot tre)

Tack för pratstunden och lycka till med det framtida arbetet!
– Tack!

 


Författare: Klas Pettersson