2009-02-26 13:00

Elitlagens programblad

Allt från vikt A4-papper till välmatad tidning. Variationen är stor när det gäller elitlagens matchprogram. Kolla in den genomgång som vi har gjort.

Vi har samlat in matchprogrammen för lagen i Elitserien och SSL. Här redovisar vi resultatet.

Det är en bred flora av matchprogram och det skiljer sig mycket hur föreningarna arbetar med denna fråga. Många trycker sina matchprogram på tryckeri men vissa klubbar har satsat på att göra produktionen själva. Med dagens teknik är det allt fler som väljer möjligheten att ta fram nya program inför varje match.

Det varierar också om man tar betalt för programmet eller delar ut det gratis till alla åskådare. Likaså varierar naturligtvis mängden innehåll.
 Till sidan där matchprogrammen summeras


Vad ska ett bra matchprogram innehålla? Vilket är det bästa program du har sett? Finns det några goda exempel lägre ner i divisionerna? Diskutera gärna här nedanför.
 


Författare: Klas Pettersson