2008-02-04 14:40

Nej till samarbete med utländska spelbolag

Svenska Innebandyförbundet får en del frågor om vad som gäller för medlemsföreningar att samarbeta med utländska spelbolag. Detta är inte tillåtet enligt svensk lag. Här går vi in närmare på vad som gäller.

Att som idrottsförening offentligt exponera ett utländskt spelbolags logotyp innebär att föreningen bryter mot lotterilagen.

Andra sätt att främja ett utländskt spelbolag, till exempel genom hänvisning från speaker eller exponering i samband med arrangemang, räknas också som främjande av deltagande i ett utländskt lotteri.

– Förutom att det är förbjudet enligt lag har vi även ett avtal med Svenska Spel som innebär att Svenska Innebandyförbundet ska se till att innebandyföreningar följer lagen och Svenska Spels branschexklusivitet säger  Jonas Carlberg, marknads- och informationschef på Svenska Innebandyförbundet.

I svenska medier förekommer en massiv annonsering för utländska spelbolag. Trots att chefredaktörer och andra dömts till höga böter för brott mot lotterilagen så fortsätter annonseringen med oförminskad styrka.

På vissa utländska spelbolags hemsidor kan man ladda ner affischer och logotyper från bolaget som föreningar uppmuntras sprida på olika sätt. Föreningarna lockas således på olika sätt att mot lättförtjänta pengar göra reklam för utländska lotterier.

– Vad föreningarna kanske inte tänker på, i sin iver att stärka föreningskassan, är att de därmed gör sig skyldiga till lagbrott, skriver RF:s chefsjurist Christer Pallin i tidningen Svensk Idrott.

 
   Lotteriinspektionen har i sin tillsynsverksamhet också uppmärksammat att utländska spelbolag alltjämt försöker att inleda samarbeten med olika svenska idrottsföreningar och enskilda idrottsmän.Lotteriinspektionen upplyser om följande:
Enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) är det inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. Den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige, döms enligt 54 § lotterilagen till böter eller fängelse i högst sex månader.

Länsrätten i Södermanland län har den 15 februari 2005 (mål nr 2591-03, 2592-03 och 631-04) konstaterat att offentlig exponering av ett utländskt vadhållningsbolags logotyp (som tillika är Internetadressen till vadhållningsbolagets webbsida som tillhandahåller vadhållning över Internet), utgör ett främjande av deltagande i ett utländskt lotteri på sätt som anges i 38 § lotterilagen. Domarna har vunnit laga kraft.
Att som idrottsförening offentligt exponera ett utländskt spelbolags logotyp, till exempel reklam i matchblad eller dylikt eller genom reklam på arenan, innebär med hänvisning till ovanstående således att man inte handlar i överensstämmelse med lotterilagen. Även andra typer av främjande av ett utländskt spelbolag, till exempel om speakern hänvisar till ett utländskt spelbolags odds, riskerar att bryta mot lotterilagens 38 §.

Lotteriinspektionen, som är central tillsynsmyndighet över lotterilagen, har även fortsättningsvis för avsikt att kontrollera att främjande av utländska spelbolag inte äger rum vid olika idrottsevenemang.