2008-02-08 15:21

Klart med första Rek-gymnasierna

Svenska Innebandyförbundet har påbörjat kvalitetsmärkningen av innebandygymnasier. Först ut att bli så kallade Rek-gymnasier blir Igelstavikens gymnasium i Södertälje och S:t Mikaelsskolan i Mora.

Genom att kvalitetsmärka ett antal innebandygymnasier (Rek) vill Svenska Innebandyförbundet (SIBF) öka antalet utbildningsplatser där talangfulla ungdomar ska kunna utvecklas på ett liknande sätt som på Riksinnebandygymnasiet i Umeå. På dessa gymnasier kan man göra en ordentlig satsning på sin idrott i kombination med en bra gymnasieutbildning.

Idag har SIBF ett riksidrottsgymnasium (RIG) på Dragonskolan i Umeå. På Dragonskolan finns tio platser per årskurs där SIBF kan erbjuda en seriös elitidrottssatsning i kombination med fortsatt utbildning. Men det finns många fler ungdomar som vill testa om talangen och orken räcker till för en fortsatt intensiv satsning på innebandy, med målet att nå elitnivå. Därför blir Rek ett bra komplement till RIG.

– SIBF ser RIG och Rek som viktiga delar i utvecklingen av framtida elit- och landslagsspelare. Det är roligt att kunna presentera de två första skolorna som är Rek. Vi vet att det finns fler skolor i landet som har bra verksamhet, så förhoppningsvis kommer vi att kunna presentera fler Rek under våren, säger Mattias Hjelmberg, utvecklingschef på SIBF.


Igelstavikens gymnasium i Södertälje blir tillsammans med S:t Mikaelsskolan först om att få kvalitetsstämpeln Rek-gymnasium.


Formellt sett kommer Rek att motsvara det som tidigare räknades som regionalt innebandygymnasium, men i och med den nya Rek-modellen kan det teoretiskt sett finnas fler än ett Rek på samma ort.

– Kvaliteten på utbildningen är viktigare än det geografiska läget och SIBF sätter inte några begränsningar för hur många Rek det ska finnas i landet, berättar Mattias Hjelmberg.

Skillnaden mellan RIG och Rek är att RIG är en riksrekryterande utbildning där hemkommunen måste föra över elevens skolpengen till Umeå kommun och Dragonskolan om eleven blir intagen. Sökande till Rek ska tas emot i mån av plats, sedan alla behöriga sökande tagits emot från anordnarkommunen eller samverkansområdet och från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning samt behöriga sökande med särskilda skäl. Hemkommunen för den sökande är inte skyldig att betala ersättning för dessa elever.

Läs mer om Rek-gymnasier här


Författare: Klas Pettersson