Innebandyn ger glädje i Oaxaca - Innebandy.se
2008-02-06 15:09

Innebandyn ger glädje i Oaxaca

Sedan juli månad är de två idrottspedagogerna Henric Hedberg och Helena Lindvall på plats på Pina Palmera som är ett centrum för barn- och ungdomsrehabilitering i södra Mexiko. Där har innebandyn blivit en populär sysselsättning.

Centret i Oaxaca grundades 1984 av bland annat den svenska volontären Anna Johansson.
Idrotten har under de senaste åren vuxit fram som en viktig del i ungdomarnas vardag och därför sökte den svenska stödföreningen Palmeras Vänner projektpengar hos Forum Syd och SIDA för att kunna utveckla idrotten som en rehabiliteringsform på och omkring centret. 

– Målet med idrottsprojektet är att barnen och ungdomarna utifrån sina egna förutsättningar ska få testa på olika idrotter och med idrotten som ett instrument stärka sin självkänsla och självförtroende, säger Henric Hedberg.

En av idrotterna som projektet har arbetat med är innebandy. Henric Hedberg har bland annat ett förflutet inom innebandyn som föreningskonsulent på Umeå City IBK. Innebandyn har dels introducerats för de ungdomar som sitter i rullstol på Pina Palmera och dels ute hos barnen i byarna där terapiteamet från Pina arbetar för att nå ut till fler barn och ungdomar med funktionshinder.
Innebandyn har tagits emot med stor glädje och den har lockat såväl gammal som ung. Eftersom delstaten Oaxaca är den näst fattigaste i Mexico bedrivs den mesta idrotten utomhus på planer av cement eller där det i övrigt finns ett ledigt utrymme för idrotten.


Författare: Klas Pettersson