2007-02-07 13:30

Senaste styrelseprotokollen

Protokollen från SIBF:s två senaste styrelsemöten har nu lagts in i dokumentbanken. Bland annat diskuterade Förbundsstyrelsen vid sitt senaste möte ansökningsproceduren av medarrangörer till dam-VM som spelas i Sverige 2009.

Förbundsstyrelsen (FS) har haft två möten under 2007, ett extra möte den 15 januari samt ett ordinarie möte 2-4 mars.

Det extra mötet hade tillkallats med anledning av situationen på kansliet och handlade enbart om denna fråga.

Från det ordinarie FS-mötet kan man notera följande punkter:

  • När det gäller damernas VM 2009, som kommer att spelas i Sverige, är 31 mars 2007 sista dag för SDF att ansöka om att vara medarrangör. FS beslutar om medarrangör vid nästa ordinarie sammanträde, dock senast 30 juni 2007.
  • En ny marknadschef ska rekryteras till marknadsavdelningen på SIBF:s kansli. Dessutom ska avtal träffas med en extern säljfunktion.
  • Under utvecklingskommitténs rapport kunde mötet vidare konstatera att målvakts-dvd:n har blivit en stor succé.
  • Arbetet med att öka den ömsesidiga förståelsen och graden av delaktighet mellan alla ideella och personal fortgår.
  • Förbundsläkaren Thor Halse är nominerad till IFF:s Medical Committee.

Protokollen finns som PDF-filer i dokumentbanken men kan också öppnas från nedanstående länkar:

Extra möte, 15 januari 2007
Ordinarie möte, 2-4 februari 2007


Författare: Klas Pettersson