Genomgång av domarverksamheten - Innebandy.se
2016-01-16 08:00

Genomgång av domarverksamheten


Johan Råsbrink, Harald Carlsson och Kent Göransson.

Förbundsstyrelsen har gett generalsekreterare Göran Harnesk i uppdrag att succesivt se över och förändra Svensk Innebandys organisation genom såväl små justeringar som större övergripande förändringar.
 

Vissa områden kommer därför ses över med hjälp av en analysgrupp och domarverksamheten är det första området att genomlysas. Det arbetet har pågått från september. 

- Uppdraget vi fått av Göran Harnesk syftar till att, utifrån den totala omorganisationen, se över den befintliga domarverksamheten. Det som är bra ska fortleva och de saker som kan förbättras ska vi försöka förbättra, säger Kent Göransson som tillsammans med Johan Råsbrink och Harald Carlsson fått uppdraget.

- Vi kommer från olika delar av innebandyn och har bakgrunder från att ha själva spelat, varit ledare, varit domare, suttit i klubbstyrelser, arbetat i distrikt och med Svensk Elitinnebandy, säger Harald Carlsson.

Områden som ses över är:
- Domarorganisationen i stort
- Utbildningen för domare
- Talangutveckling av domare
- Domarcoacher

Resultatet och ett förslag på hur organisationen ska se ut i framtiden ska presenteras av generalsekreteraren för styrelsen i februari. 

- En sak vi redan kan konstatera är att utvecklingen av våra spelare och ledare genomsyras av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Men domarna finns inte med och det är jätteviktigt att få in SIU-tänket i domarutbildningen, säger Johan Råsbrink. 


Författare: Sebastian Nurmi