2015-12-17 06:53

Den stora RIG-utredningen är klar


Det blir fortsatt ett Riksidrottsgymnasium i Sverige. Foto: Calle Ström

Svensk Innebandys utredning om framtida Riksidrottsgymnasieverksamhet är klar och Förbundsstyrelsen fattade beslut i frågan förra veckan.

Under RIG-utredningen har två huvudvägar varit aktuella, där den ena var att ha ett RIG i Umeå som i dag och den andra var att starta ytterligare ett RIG i den södra delen av landet. 

Beslutet som fattats innebär att det blir en fortsatt RIG-satsning med endast ett RIG i Umeå.

Ett argument för att inte utöka med en RIG-ort är att Svensk Innebandy behöver fördjupa arbetet med helheten som områdena Talangutveckling och Idrott & Utbildning utgör.

Resurserna är delvis begränsade och innebandyn behöver såväl se över de lokala gymnasiernas förutsättningar som ytterligare utveckla de befintliga NIU-skolorna. Vidare behövs ett engagemang och en långsiktig plan för innebandyns relation till Riksidrottsuniversitet och Idrottsvänliga lärosäten. Införandet av ett nytt RIG riskerar minska resurserna till de här områdena och framför allt försena arbetet.

Det är också osäkert om Riksidrottsförbundet kan ge innebandyn det platsantal den på sikt anser sig behöva för en fullt utvecklad verksamhet på två orter. Även om ett fördubblat platsantal är möjligt är det svårt att förutse inom vilken tidsram detta kan genomföras. Genom att tydligt satsa på ett RIG ökar Svensk Innebandy möjligheterna att erhålla det antal elevplatser som erfarenheten säger optimerar verksamheten och RIG:s roll kan breddas till nytta för hela talangutvecklingsområdet.

Med ovanstående konstaterat kommer Svensk Innebandy och Umeå kommun nu att tillsammans förstärka RIG-verksamheten i Umeå med sikte både på en förbättrad RIG-verksamhet och en tydligare koppling mellan RIG och NIU. RIG kan få en tydligare roll, bland annat med uppdrag att arbeta igenom specialidrottsämnet och vara navet i diskussionen med NIU-skolorna om hur ämnet ska formas och föras ut på gymnasierna. 

Nästa steg i processen är att Umeå kommun efter tillstyrkan från Svensk Innebandy ansöker hos Riksidrottsförbundet (RF) om fortsatt RIG-verksamhet i dimensioneringsperioden 2017-2020. Beslut fattas av RF under sommaren.