2014-12-18 18:19

VM i Göteborg hjälper småbrukare i Bolivia


Magnus Nilsson tog under VM emot ett diplom på miljöarbetet.

Som en del i VM:s miljöarbete och dess miljödiplomering har nu en så kallad klimatkompensation genomförts. Något som gynar småbrukare i Bolivia.

Detta genom att Svenska Innebandyförbundet nu klimatkompenserar för fem ton CO2e som härrör från transporter under VM. Kompensationen sker genom ett bidrag för trädplantering i samarbete med småbrukare i Cochabamba, Bolivia.
Förutom klimatnytta bidrar trädplanteringen till förbättrad inkomst hos småbrukarna och främjar biologisk mångfald.

Se certifikatet här.

Läs mer om miljödiplomeringen här.


Författare: Anton Rosenblad