Optimering av webben - Innebandy.se
2009-12-11 17:20

Optimering av webben

Arbetet med optimering av innebandy.se och de cirka trettiotalet webbplatser som finns där under har nu gått in i fas två.
 
Vi ska nu kunna uppnå en stabil drift av sajterna med klart begränsade tillfällen där information inte kan levereras. De stopp som systemet kan råka ut för ska vara begränsade i både tid och omfattning om de är kopplade till våra tidigare problem.
 
En del av optimeringen av webbtjänsterna har gjort att vissa händelser inte visats korrekt på webben. Det ska nu vara åtgärdat
 
En viktig sak som märkts vid flera tillfällen under senaste veckorna är att en del på något sätt fått sidorna med felmeddelandet från webben att lagras lokalt i datorns cachminne. Det innebär att när du surfar in på sidan så hämtar webbläsaren upp den lokalt sparade sidan före sidan på webben.
 
Åtgärden för att lösa det problemet är att tömma cachminnet på datorn genom att ha aktuell sida framme i sin webbläsare och då trycka på Ctrl + F5 vilket ska fungera både i Explorer och Firefox.
 
Vi kommer även att byta ut felmeddelandet som visas för att förhoppningsvis undvika det problemet i framtiden.

Författare: Jonas Gustavsson