2009-12-04 11:22

Invasion under Norgematchen

Ett samarbetsprojekt med fokus på att satsa på innebandyspelande tjejer har genererat i att över 800 innebandyspelande tjejer kommer att finnas på plats i Sveriges VM-premiär mot Norge.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SISU och innebandyförbunden och handlar om att värna om de innebandyspelande tjejerna i Sverige.

– Vi ska inte måla upp skolan som ett problem, men det är så att vi tappar massor av innebandyspelare i gymnasieåldern då de av olika anledningar väljer bort idrottandet, berättar Peter Sirén på Stockholms Innebandyförbund.

– Det är inte minst många tjejer som slutar spelar i den här åldern. Det kan bland annat handla om att man inte ser någon framtid som innebandyspelare, framtiden kan kännas luddig, och det kopplas också till självförtroende och självkänsla som är bräckligt i den åldern, plus att det inte finns några givna förebilder inom daminnebandyn.

Ett stort antal tjejer kommer att utbildas inom flera olika ämnesområden – som kost, träning och vila – och dessutom så gör man alltså en resa till VM. 830 tjejer kommer att komma till Sveriges slutsålda VM-premiär mot Norge.

– Detta är en del i en större satsning som måste få leva vidare. Det här är ämnesområden som vi vet att vi behöver jobba vidare på, vi skissar redan på hur vi ska förvalta det här vidare, säger Sirén.

– Vi har diskuterat det här projektet vid flera tillfällen, och frågade oss vad vi kan göra och hur vi ska göra det. Svenska Spel har en satsning med profilering av några VM-spelare, och då föll det på plats med en VM-resa, bland annat för att visa vart man kan nå med sitt innebandyspelande. Det handlar om att göra en kompetenshöjning, få tjejerna att vilja spela, skaffa dem förebilder och se till att innebandyn blir det självklara valet.

Grundtanken är alltså att motivera unga tjejer att inte lägga av med innebandyn.

– Det handlar om att bygga upp en speciell karriärsyn där man kan se sig själv som spelare och/eller ledare i framtiden, menar Sirén som tycker det är viktigt att behålla tjejer i föreningsverksamheten.

– Vi vill mata in att tjejerna måste hävda sin rätt i lag- och föreningssammanhang.

Att ungdomar fortsätter att idrotta även under och efter gymnasietiden är viktigt.

– Generellt sett så är idrott i all form viktig för det handlar om folkhälsan. Många fortsätter med fysisk aktivitet även i gymnasieåldern, men då handlar det oftast inte om innebandy, och vi måste fråga oss varför det är så.


Författare: Jonas Gustavsson