Förändring på Svensk Innebandys förbundskansli - Innebandy.se
2015-08-15 16:26

Förändring på Svensk Innebandys förbundskansli


Foto: Per Wiklund

Sedan en tid tillbaka har ett visst förtydligande av förbundets verksamhet skett på förbundskansliet.

Ett led i det blir att Magnus Fantenberg numera fullt ut ansvarar för verksamhetsområdet Tävling, han blir alltså tävlingschef.

I verksamhetsområdet ingår förutom tävlingsverksamheten även domarverksamheten och de juridiska frågorna.

Magnus Fantenberg, som tidigare varit controller på Svensk Innebandy, har under en stor del av 2000-talet ansvarat för förbundets tävlingsfrågor.


Författare: Anton Rosenblad