2012-08-14 15:00

Störningar på innebandy.se

Under tisdagen gjordes en uppdatering av Episerver på innebandy.se. Uppdateringen förde med sig vissa problem med vårt nyhetssystem, vilket gör att nyheter visas felaktigt. Vi arbetar på att lösa problemet.


Författare: Daniel Karlsson