2012-08-12 00:41

Lämna förslag till ärende/motioner senast måndag

Sista datum för förslag till ärende samt motioner att behandla vid Tävlingskongressen 11 november, är måndagen 13 augusti.


Kontaktperson: Linda Noppa