2008-08-22 15:21

Tio SSL-matcher i Jakobsbergs Sporthall

I dispensärendet kring Järfälla IBK:s hemmahall i Svenska Superligan har ny dokumentation framkommit. Med detta som bakgrund fattade SIBF:s Tävlingsgrupp på fredagen beslut att Järfälla får spela 10 av 13 SSL-matcher i Jakobsbergs Sporthall.

Jakobsbergs Sporthall uppfyller inte seriekraven när det gäller publikkapaciteten.

Tidigare hade Järfällas dispensansökan avslagits i två instanser; först i Tävlingsgruppen och därefter överklagandet av Verkställande utskottet.

När Tävlingsgruppen åter hade fått ärendet på bordet hade nya dokument framkommit från Järfälla IBK och Järfälla kommun.
Det står nu helt klart att en tillbyggnad kommer att göras. När den är klar har publikkapaciteten i Jakobsbergs Sporthall ökats.

– Valet att tillbyggnaden görs utanför den befintliga hallen möjliggör att Järfälla fortfarande kan spela i hallen under tillbyggnadsfasen, förklarar Svenska Innebandyförbundets tävlingschef Anwar Samuelsson.

En klimatvägg kommer att finnas mellan den ursprungliga hallen och tillbyggnaden. När tillbyggnaden är klar tas klimatväggen bort och den nya delen kan kopplas på.

Fredagens beslut i Tävligsgruppen innebär att Järfälla IBK får dispens att spela tio av sina tretton hemmamatcher i SSL 2008/09 i Jakobsbergs Sporthall. De tre matcherna av derbykaraktär (AIK, Balrog B/S, Caperio/Täby) måste läggas i annan arena som uppfyller seriekraven. Jakobsbergs Sporthall kommer inte heller att få någon dispens för eventuella slutspelsmatcher.


Författare: Klas Pettersson