2008-08-29 09:35

Sista dagen för motioner

Sista dagen att lämna motioner till Tävlingskongressen är nu på söndag.

Deadline för motioner till Tävlingskongressen är den 31 augusti klockan 24.00.

Bland de inkomna förslagen märks Serieutredningen samt Övergångsutredningen.
 
Tävlingskongressen hålls den 16 november 2008.